Відділ освіти Здолбунівської районної державної адміністрації Неділя, 24.09.2023, 08:44
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Категорії розділу
Результати олімпіад [272]
Оголошення [83]
Вітання [72]
Цікавинки [26]
Про ЗНО [280]
Абітурієнту [43]
Наші досягнення [451]
Події/Дати [51]
Учителям [90]
Актуальні новини [450]
Районні заходи [592]
Новини закладів освіти [22]
НУШ [16]
Новини РМК
Головна » 2009 » Грудень » 12 » Прийом і звільнення з роботи
Прийом і звільнення з роботи
21:25

Кожному з нас хоча б раз у житті доводилося змінювати роботу

І добре, якщо при звільненні не виникало жодних запитань. А якщо виникали?

Відповіді журналу "Відкритий урок".

В який строк має бути заведена трудова книжка на молодого спеціаліста? Які записи вносяться до трудової книжки? Чи має вчитель право ознайомитись із записом у трудовій книжці?

Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.09.1993 р. № 58, установлено, що трудові книжки заводяться на всіх працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, які пропрацювали на них більше 5-ти днів.

Відповідно до п. 2.2 зазначеної Інструкції, заповнення трудової книжки вперше проводиться не пізніше тижневого строку з дня прийняття на роботу.

До трудової книжки вносяться:

 • відомості про працівника - прізвище, ім'я та по батькові, дата народження;
 • відомості про роботу - переведення на іншу постійну роботу, звільнення;
 • відомості про нагородження й заохочення - про нагородження державними нагородами України та відзнаками України, заохочення за успіхи в роботі та інші заохочення відповідно до чинного законодавства України;
 • відомості про винаходи та раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв'язку з цим премії.

Стягнення до трудової книжки не заносяться.

Нормою п. 2.5 Інструкції встановлено, що працівник повинен бути ознайомлений під розписку з кожним записом, занесеним до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення та звільнення.

Для студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів і клінічних ординаторів, які мають трудові книжки, навчальний заклад (наукова установа) вносить записи про час навчання на денних відділеннях (у тому числі підготовчих) вищих навчальних закладів (п. 2.16).

У п. 2.17 Інструкції зазначено, якщо ця категорія студентства раніше не працювала і через що не мала трудових книжок, відомості про роботу у студентських таборах, на виробничій практиці, а також про виконання науково-дослідної госпдоговірної тематики на підставі довідок, виданих навчальним закладом, вносяться підприємством, де в подальшому вони будуть працювати.

До трудових книжок за місцем роботи вносяться окремим рядком записи:

 • про час служби у Збройних Силах України та інших військах, де на тих осіб, які проходять службу, не поширюється законодавство про працю та державне соціальне страхування;
 • про час навчання у вищих, середніх і професійних навчально-виховних закладах;
 • про час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом до 16-ти років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного догляду (п. 6 ст. 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення"), у тому числі за літніми людьми старше 80-ти років (згідно з медичним висновком).

Безробітним особам період одержання допомоги по безробіттю заноситься до трудової книжки органом державної служби зайнятості населення.

Запис відомостей про роботу за сумісництвом здійснюється за бажанням працівника.

З якими документами адміністрація школи зобов'язана ознайомити вчителя під час прийому на роботу?

До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або вповноважений ним орган (керівник) зобов'язаний:

 • роз'яснити працівнику його права й обов'язки та існуючі умови праці;
 • ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
 • визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
 • проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

Типовими правилами внутрішнього трудового розпорядку безпосередньо визначено доцільність письмового ознайомлення з цим майбутнього працівника.

В яких випадках під час прийому на роботу укладається строковий трудовий договір?

Педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладання трудового договору, у тому числі за контрактом (п. 3 ст. 54 Закону України "Про освіту").

Строковий трудовий договір укладається тоді, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру роботи або умов її виконання, або інтересів працівника, або в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Відповідно до ст. 21 КЗпП України, трудовим договором є угода між працівником і власником, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник або вповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату та забезпечувати умови роботи, необхідні для виконання функціональних обов'язків, передбачених законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін.

Як оформити трудові відносини з працівником у разі, якщо після закінчення трудового договору відносини фактично тривають?

Згідно зі ст. 39-1 Кодексу законів про працю України, якщо після закінчення строку трудового договору (пп. 2, 3 ст. КЗпП) трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, чинність цього договору вважається продовженою на невизначений строк. Тобто вихід працівника на роботу наступного дня після закінчення трудового договору, допущення його до роботи є юридичним фактом, за яким строковий договір набуває характеру безстрокового, укладеного на невизначений строк. У такому разі наказ про переведення на постійну роботу не видається.

Як грамотно розірвати трудовий договір за власною ініціативою працюючих?

Відповідно до ст. 38 КЗпП України, за власною ініціативою (за власним бажанням) розірвати трудовий договір (звільнитися з роботи) може будь-який працівник, з котрим укладено трудову угоду на невизначений строк, незалежно від посади, яку він обіймає.

Єдиною обов'язковою умовою для працівників у разі розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, є письмове попередження про це власника або вповноваженого ним органу за два тижні (у разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу, трудовий договір має бути розірвано у строк, про який просить працівник).

До закінчення строку попередження про звільнення працівник має можливість відкликати подану письмову заяву. У такому разі працівника не звільняють, якщо тільки на його місце не запрошено іншого, якому, відповідно до законодавства, не може бути відмовлено в укладанні трудового договору.

У разі, коли між працівником і власником досягнуто домовленості про припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП України (угода сторін), трудовий договір припиняється у строк, визначений сторонами. Така домовленість може бути анульована лише за взаємної згоди на це власника та працівника. Відкликання в такому разі працівником заяви про звільнення за відсутності на це згоди власника правового значення не має.

Який порядок звільнення шляхом переведення до іншого закладу, установи?

Переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію є підставою для розірвання трудового договору за попереднім місцем роботи. Для переведення працівника в цьому випадку, крім його власної, необхідна також згода обох керівників.

Зазначене стосується й переведення вчителя на роботу з одного загальноосвітнього навчального закладу до іншого. Підставою для розірвання трудового договору у зв'язку з переведенням має бути лист-запит за підписом директора школи (з попереднього місця роботи). Згода вчителя на переведення має бути викладена в заяві з проханням про звільнення у зв'язку з переведенням. Припинення трудового договору в цьому випадку проводиться за п. 5 ст. 36 КЗпП України.

Згідно зі ст. 24 КЗпП України, особі, запрошеній на роботу шляхом переведення за погодженням між керівниками, не може бути відмовлено в укладанні трудового договору.

Випробувальний строк для цієї категорії працівників при укладанні трудового договору не встановлюється (ст. 26 КЗпП України).

Причому слід мати на увазі, що згідно з п. 2 ст. 26 Закону України "Про загальну середню освіту", звільнення з посади (як і призначення на посаду) педагогічних працівників державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснюється відповідним органом управління освіти за поданням керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Який порядок проведення розрахунку з працівником і видачі йому трудової книжки у випадку звільнення з роботи?

Обов'язок власника або вповноваженого ним органу видати працівнику в день звільнення належно оформлену трудову книжку та провести з ним розрахунок. Причому в разі звільнення працівника з ініціативи власника або вповноваженого ним органу останній зобов'язаний також у день звільнення видати працівнику копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення (за власним бажанням, за угодою сторін тощо) копія наказу видається на вимогу працівника.

При звільненні працівника виплата сум, що належать йому від установи, організації, проводиться в день звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. У разі спору про розмір сум, що належать працівнику, власник або вповноважений ним орган повинен у зазначений строк виплатити суму, що не викликає заперечень.

Автор: О. Сокіл

Стаття журналу "Відкритий урок: розробки, технології, досвід"

По матеріалам: Освіта.ua
Категорія: Учителям | Переглядів: 3035 | Додав: zdosvita | Рейтинг: 5.0/1 |
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Відділ освіти у соцмережах
Locations of visitors to this page Locations of visitors to this page
Нормативні документи 2016/2017 навч.рік
Locations of visitors to this page
Корисні посилання


Друзі сайту

Линейки для форума и блога lines.net.uaCopyright MyCorp © 2023 Сайт управляється системою uCoz